+90 850 885 0 701
7/24 Destek
+90 850 885 0 701

Hizmet Sözleşmesi

Firmamız ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz..

Kısaca Plus Datacenter Hakkında..

İŞBU SÖZLEŞME, İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLER İÇİN GEÇERLİDİR VE GERÇEK BİREYLER YA DA TÜZEL KİŞİLERLE PLUS DATACENTER BİLGİSAYAR TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ARASINDA GENEL HİZMET KULLANIM ŞARTLARINI BELİRLEYEN KURALLARDAN OLUŞMAKTADIR. İNTERNET SİTEMİZ ÜZERİNDEN HERHANGİ BİR ÜRÜNÜ SİPARİŞ ETMEDEN ÖNCE HİZMET SÖZLEŞMESİNİ VE BU SÖZLEŞMENİN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN KULLANIM ŞARTLARINI TAM OLARAK OKUMANIZ GEREKMEKTEDİR. HİZMET KULLANIM SÖZLEŞMESİ UYMANIZ GEREKEN KURALLARI İÇERMEKTEDİR. BU SÖZLEŞMEYİ VEYA ŞARTLARINDAN HERHANGİ BİRİNİ KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN SİPARİŞ İŞLEMLERİNİZİ İPTAL EDİNİZ. HERHANGİ BİR ÜRÜN VEYA HİZMET SİPARİŞİ VERMEYİNİZ.

“Hizmet siparişi geçen müşterimiz tüm bu hususları peşinin kabul etmiş sayılır ve olası yasal durumlarda her türlü sorumluluğu üzerine aldığını beyan etmiş olur. Sözleşme noter huzurunda onaylanmış ve yasal olarak tüm kurum ve kuruluşlarda geçerlidir”
1. HİZMET SAĞLAYICI ve TARAFLAR

İşbu sözleşme, Plus Datacenter Bilgisayar Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Sözleşmenin bundan sonraki bölümlerinde kısaca “Plus Datacenter” olarak anılacaktır.) ile Plus Datacenter tarafından sağlanan hizmetleri satın alan müşteriler (bundan sonra kısaca “Müşteri” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir. Adres: Kumlubel Mahallesi Esenli Sokak No: 125/7 Tepebaşı / Eskişehir

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Müşterinin Plus Datacenter’a ait internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri belirtilen hizmet ve ürünlerin satın alınması/satışı ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanması işbu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır. Sözleşmenin sanal ortamda imzalanmasını/kabulünü/onayını takiben, Müşteri, bu sözleşmenin imzalanmasına/kabulüne/onayına katılmak suretiyle, sözleşmeyi, sözleşmenin yanı sıra Hizmet Kullanım Şartlarını da bu sözleşmeden ayrılmaz ve bölünemez bir bütün olarak okuyup anladığını ve Plus Datacenter’ın zaman zaman internet sitesinde yapacağı güncellemeler ve düzenlemeleri de kapsayan ilave ya da farklı kayıt, şart ve politikalar da dâhil olmak üzere işbu Sözleşmedeki bütün kayıt ve şartlara bağlı kalmayı, bütün kayıt ve şartlara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 3 : SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ

İşbu sözleşme sözleşmeye ek olarak getirilecek hizmet taahhütnamesi süresince geçerlidir. Eğer sözleşmeye ek bir hizmet taahhütnamesi getirilmemiş ise sözleşme bir ödeme dönemi süresince geçerlidir, taraflardan biri, diğerine bildirmediği sürece bir ödeme dönemi kadar devam etmektedir.

3. BİLGİ

Plus Datacenter, hizmet kalitesini yükseltmek amacı ile, bilgi güvenliği yönetim sistemi standartları olarak kabul edilen TS ISO IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri, TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri, TS ISO IEC 20000_1 Bilgi Teknolojileri ve Hizmet Yönetim Sistemleri, TS EN ISO 22301:2013 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri, yaklaşımlarını uygulama kararı almıştır. Bu belge bu anlamda müşterilerimize bilgi verme amacı ile hazırlanmıştır. Plus Datacenter, dünya çapında kabul görmüş olan bu standartları uygulayarak müşterilerine daha güvenli hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Bu standartların başında gelen TS ISO IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve sürekli iyileştirmek için, Plus Datacenter bünyesinde bir model hazırlanmıştır.

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER

Müşteri’nin Plus Datacenter’a ait veri merkezinde kullanmak üzere göndermiş olduğu sunucuların ya da Plus Datacenter’a ait kiralık sunucu, sanal sunucu, hosting ve diğer hizmetlerinin sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, satış fiyatı Plus Datacenter’a ait web sitesi üzerinden veya Müşteri’ye gönderilmiş e-posta ile belirlenen hizmettir. Müşteri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda okuyup teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Müşteri, ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, adres, siparişi verilen ürün ve hizmetlere ait temel özellikler, vergiler dâhil Amerikan Doları fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

5. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Sözleşme bir ödeme dönemi süresince geçerlidir ve taraflardan biri, diğerine bildirmediği sürece bir ödeme dönemi kadar devam etmektedir.

6. HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Hizmet, Müşteri’ye ait sunucu ya da Plus Datacenter’a ait kiralık sunucu veya hosting hizmeti ya da katma değerli bir internet hizmeti olup, Müşteri bu sunucu ya da hizmetleri ücreti karşılığında Plus Datacenter’a ait veri merkezinde barındıracak ya da Plus Datacenter’a ait veri merkezinde Plus Datacenter’a ait sunuculardan hizmet alacaktır. Bu sunucu bilgisayarlar Hizmet Sağlayıcısı’nın çalışmış olduğu erişim sağlayıcılarına ait sistem odalarında tutulmaktadır. Hizmetin kullanımına ilişkin bilgilerin tamamının Müşteri’ye teslimatı, www.plusdatacenter.com internet sitesinde Müşteri tarafından oluşturulan müşteri kaydında yer alan e-posta adresine gönderilir.

7. PLUS DATACENTER SORUMLULUKLARI

Plus Datacenter, müşterilerinin talebi üzerine sipariş olarak iletilen hizmetleri ödemesi peşin olarak yapıldıysa sağlayacaktır. Plus Datacenter ödemesi peşin yapılmayan veya banka kayıtlarında iptal edilen hizmetler için hizmet sağlamak mecburiyetinde değildir. Plus Datacenter, siparişin kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra, müşteri siparişi detaylarında bulunan hizmete ilişkin tüm bilgileri ve şifreleri müşteriye e-posta yolu ile iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğacak zarar ve ziyandan da müşteri sorumludur. Plus Datacenter, vermiş olduğu hizmetin sınırları çerçevesinde müşterilerinin teknik sorularını www.plusdatacenter.com internet sitesinden yazılı olarak alacak, yazılı olarak geri dönüş yapacaktır. Teknik desteğin kapsamı sadece verilen hizmetle sınırlıdır; işletim sistemi, müşterinin bu işletim sistemine kurmuş olduğu yazılımlar teknik desteğin kapsamı dışındadır. Müşteri Servis Seviyesi Sözleşmesi yapmamış ise bu konularda Plus Datacenter teknik destek vermeyecektir. Müşteri, hizmet kullanım şartlarındaki teknik destek şartlarına uymak zorundadır. Plus Datacenter, verilen hizmetin, internetin omurgasını oluşturan firmalardan, sunucu arızalarından, veri merkezlerinden veya müşteri hatalarından kaynaklanan arızalar ve bakım çalışmaları vb. her türlü mücbir sebepten kaynaklanan kesintilerinden sorumlu değildir. Erişim sağlayıcılardan ve bunlara ait veri merkezlerinden kaynaklı sebeplerle Plus Datacenter’ın servislerinde yaşanabilecek sorunlardan Plus Datacenter sorumlu değildir.

8. MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI

Müşteri, paylaşacağı iletişim bilgilerinin sadece resmi kurumlarca ve bir kovuşturma veya soruşturmaya esas olmak üzere istendiği takdirde paylaşılacağını kabul eder ve buna şimdiden onay vermiştir. Ayrıca Plus Datacenter, sair bir mahkeme kararı üzerine yer sağlayıcısı olmadığı veya içeriğe müdahale imkânının bulunmadığı hallerde mahkeme kararı gereğince “ip adresi engellenmesi” işlemini yapar. Müşteri, kendisi ile ilgisi olmasa da mahkeme kararı gereği ip adresinin engellenmesi sonucu kendisine de erişimin engellenebileceğini ve bu durumda Plus Datacenter’ın sorumluluğu olmadığını peşinen kabul eder. Müşteri, kendisine Plus Datacenter tarafından gönderilen yazılı teklifi kabul etmesi ile www.plusdatacenter.com internet sitesinden elektronik ortamda müşteri kaydını oluşturarak hizmetin talebini istemelidir. Müşteri, satın almak istediği hizmetin ödemesini peşin olarak yapar. Faturalar hizmetin çeşidine göre; Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık veya Yıllık olarak yine müşterilerin talebi üzerine oluşturulur. Hizmetin kullanılmaya başlandığı gün yinelenen son ödeme günüdür. Müşteri, satın aldığı hizmeti www.plusdatacenter.com internet sitesinde yer alan Hizmet Sözleşmesi’ne uygun şekilde kullanacağını kabul ve taahhüt etmiştir. Müşteri, satın aldığı hizmetin yönetimi için gerekli şifreleri Plus Datacenter’dan almakta, hizmeti kendisi yönetmekte ve dolayısı ile güvenliğini kendisi sağlamakla yükümlüdür. Sistemde tanımlanmış “Ana Kullanıcı” veya “kendi tanımladığı kullanıcı” adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. Müşteri, suç nitelikli ve ilgili kanun hükümlerince hukuka aykırı sayılan mesajlar göndermemeyi taahhüt etmiştir. Ayrıca Plus Datacenter sunucularından sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal TC kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak tüm maddi ve manevi zararda sorumluluk Müşteri’ye aittir. Ayrıca taraflar birbirlerinin ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmayacaktır. Müşteri’nin Plus Datacenter’dan hizmet satın alması, Müşteri’ye Plus Datacenter’ın Fikri ve Sınai Haklar Hukuku mevzuatından kaynaklanan hakları ile ticari bilgi, ticari sır vb. nitelikte şirketin iç işleyişi ve sunulan hizmetlerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmak, ortaklık, kullanım hakkı vb. haklar sağlamayacak olup, Müşteri’nin Plus Datacenter’ın açık ve yazılı muvafakati olmaksızın sunulan hizmet sebebi ile öğrenilen hiçbir bilgiyi 3. Kişi ve kurumlarla yazılı yahut sözlü olarak paylaşma imkanı olmadığını Müşteri peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Hizmette bulunan, eklenen, çıkartılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansların ayarlanması, yazılımların kullanımı ile ilgili çıkacak bütün sorunlar müşterilerin sorumluluğunda olup tüm belirtilen bu detaylarda oluşacak sorunlardan Plus Datacenter hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz. Hizmette üçüncü şahıslar tarafından veya müşteri tarafından yayınlanan içerikten ya da bilgi ve belgenin şahıslar tarafından zarara uğratılmasından dolayı Plus Datacenter’ın aleyhinde idari, hukuki veya cezai yollara başvurulması halinde Plus Datacenter’ın uğrayacağı tüm zararlardan Müşteri sorumludur. Müşteri kendisine yapılacak yazılı bildirimden itibaren 5 iş günü içersinde nakden ve bir kerede Plus Datacenter’ın zararını karşılamak zorundadır. Müşteri’ye ait hizmetin üzerinden web ortamına açılacak sayfalardaki ya da uygulamalardaki bilgi ve içeriklerden Plus Datacenter sorumlu olmayacaktır. Yayınlanan web sayfalarının içeriği ya da yazılımlar ile ilgili olarak çıkacak, Müşteri ve üçüncü şahısların dahil olduğu her türlü olumsuzluk ve yasa dışı durum halinde Plus Datacenter’a sorumluluk yüklenemez ve sorumluluğuna gidilmesi halinde Plus Datacenter, alınan hizmeti herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın askıya alabilir. Hiçbir müşteri, hiç bir hizmeti oyun sunucusu, gaming, saldırı sunucusu olarak kullanamaz. Kullandığı tespit edilen müşterilerin hesapları ihtar vermeksizin silinir. Bu hususta müşteri tüm sorumlulukları kabul etmiş olup, Plus Datacenter aleyhine hiç bir eylemde bulunamaz. Müşteri, kurallara aykırı davrandığı takdirde Plus Datacenter’ın hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkının bulunduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri çalıntı kredi kartı ile yapılan alış veriş bakımından çalıntı kredi kartı ile yapılan alış veriş tek bir alış veriş olsa dahi ve bu önlemlerle sınırlı olmamak üzere, Müşteri hesabına kayıtlı olan veya süresi uzatılmış olan bütün alan adları ve sair hizmetlerin herhangi bir bildirim olmaksızın derhal iptal edilebileceğini, durdurulabileceğini, herhangi bir zarar ziyan tazmin mükellefiyeti doğurmaksızın Müşteri kaydı da dahil olmak üzere alınan tüm hizmet kalemlerinin bedeli ne olursa olsun iptal edilebileceğini, son verilebileceğini, durdurulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Müşteri hiç bir şekilde firmamız adını kullanarak sitelerde şikayet, haksız şirket karalama, şirket kötüleme bildirimleri açamaz, konu yayınlayamaz. Aksi takdirde hakkında uygulanacak olan tüm yasal işlemleri peşinen kabul etmiş sayılır ve uygulanacak maddi manevi tazminat davalarını mahkeme ücretleri ile birlikte üstlenmeyi kabul eder. Ayrıca müşteri kendi site yedeklerinden kendisi sorumlusudur. Her müşteri kendi yedeğini almak durumundadır. Olası bir hack ya da saldırı durumlarında varsa yedek sunucularındaki yedekler, yoksa müşteri yedekleri kullanılır. Bu konuda Plus Datacenter sorumluluk kabul etmez.

9. ÜCRET, ÖDEME VE İADE

Müşteri’ye verilen teklif sonrası, Müşteri’nin hizmeti satın almak istemesi ile hizmetin başlaması için ödeme peşin olarak önceden yatırılmış olmalıdır. Hizmetin teslim edildiği gün artık yinelenen ödeme tarihi olup, sonraki ödeme döneminin de son ödeme tarihidir. Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık belirlenen vadede ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş olacak ve mütemerrit sayılacaktır. Bu durumda Plus Datacenter, kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %10 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder. Ancak, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un, ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranı, işbu madde ile kabul edilen faiz oranından daha yüksek olduğu takdirde, Taraflar, gecikme faizi oranı olarak, kanun gereği ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranın uygulanacağını kabul ederler. Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Plus Datacenter’ın dava ya da icra takibi açması halinde de faiz, avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri iş bu sözleşme hükmü uyarınca ayrıca bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın peşinen ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Plus Datacenter, hizmet ile ilgili faturayı 15 gün içerisinde www.plusdatacenter.com internet sitesi üzerinden oluşturmaktadır. Bu fatura geçerli bir fatura olmayıp Müşteri’nin ödeme yaptığı gün fatura kesilerek adresine gönderilir. Müşteri, son ödemesi geçmiş faturası için e-posta yolu ile 7 gün boyunca 3 defa ihtar edilir. Bunun dışında herhangi bir başka kanaldan Müşteri’ye edimini yerine getirmesi için ihtarda bulunulmayacak olup, 2. Günün sonunda verilen hizmet askıya alınır. Askıya alınan hizmete ait veriler 7 boyunca tutularak, 7 gün sonra tamamen silinecektir. Ayrıca sunucu barındırma hizmeti sunulması halinde, süresi içinde ücret ödenmediği takdirde, Plus Datacenter’ın cihazları barındırma ve saklama imkanı ve yükümlülüğü olmayıp, Müşteri’ye verdiği iletişim vasıtalarıyla ulaşılamaması veya ulaşılsa dahi verilen süre içinde ödeme yapılmaması halinde 6 ay sonunda cihazın sorumluluğu Plus Datacenter’dan çıkacak olup; cihazın imha, arıza gibi hiçbir durumundan Plus Datacenter’ın sorumlu olmayacağını Müşteri peşinen kabul eder. Müşteri, ödemesini yapmadığı hizmet nedeni ile askıya alınan veya silinen hizmete ilişkin yaşayacağı veya 3. Kişilere yaşatacağı zarar ve ziyandan hiçbir sebeple Plus Datacenter’ı sorumlu tutamayacaktır. Müşteri, iş bu sözleşme süresi bitmeden sözleşmesini fesh etmek isterse, verilen hizmet kapsamında yapılan kampanya indirimleri tek seferde Plus Datacenter tarafından tahsil edilir. Müşteri, satın alınan ürün veya hizmetlerde, ilk ödeme tarihinden itibaren 7 gün içerisinde hiçbir mazeret göstermeksizin iade talebinde bulunabilir. Ücret iadesi garantisi sadece yeni alınmış, Plus Datacenter tarafından verilen ürün ve hizmetleri kapsamaktadır. Alan adı kaydı, lisans ücretleri, SSL sertifikaları, yurt dışı lokasyon sunucu hizmetleri ve buna benzer Plus Datacenter tarafından üretilmeyen ürün ve hizmetler ücret iadesi garantisi kapsamı dışındadır. Web Hosting ve Reseller Hosting hizmetlerinde ücret iadesi kesintisiz olarak yapılırken; sunucu kiralama, barındırma, sanal sunucu hizmetleri, bulut sunucu hizmetlerinde ücret iadesi hiç bir şekilde yapılmamaktadır. Plus Datacenter müşteriye ücret iadesi yapılabilmek için; kurumsal firmalardan iade faturası, bireysel kullanıcılardan iadenin talep edildiği ay içerisinde Plus Datacenter tarafından kesilen faturayı talep eder. Faturaların gönderilmesi ile ilgili masraflar müşteri tarafından karşılanır. Ödemenin iadesi, satın alınan yeni ürün veya hizmetin ödemesinin yapıldığı ödeme kanalı ile geri iade edilmekte, bunun dışında farklı bir ödeme kanalından iade yapılması kesinlikle mümkün olmamaktadır. İade faturası kesmeyen firmalar için ya da Plus Datacenter’ın kesmiş olduğu faturayı geri göndermeyen bireysel müşteriler için iade yapılırken, Türkiye’deki mevcut Vergi Kanunlarına göre yapılan vergilendirmeler düşülerek ücret iadesi yapılır. Plus Datacenter, ücret iadesi garantisini kötüye kullanan kullanıcılarına hizmet vermeme hakkını saklı tutar. Plus Datacenter, düzenli hizmetlerinin kapsamı dışındaki sair görevler bakımından ve ek hizmet veyahut ürün talepleri bakımından her zaman makul bir hizmet ücreti tahsil etme hakkını saklı tutar. Bunlar, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, e-posta üzerinden halledilemeyen ve kişisel hizmet gerektiren müşteri hizmetleri sorunları ve özel hizmet gerektiren anlaşmazlıklar veyahut Plus Datacenter’ın Müşteri bakımından almak zorunda kaldığı hukuk müşavirliği vb. hizmetlerdir.

10. VERGİLENDİRME

Plus Datacenter’ın www.plusdatacenter.com internet sitesi üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye’de mevcut Vergi Kanunlarına göre vergilendirilir. Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Plus Datacenter’ın sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır. Vergi Kanunları uyarınca Müşteri’nin kayıt düzeni ile ilgili tüm sorumlulukları kendisine ait olacaktır.

11. FESİH

Müşteri, yeni ödeme döneminde www.plusdatacenter.com internet sitesi üzerinden müşteri girişi yaparak aldığı hizmeti iptal edip herhangi bir başka bildirim yapmaksızın sözleşmeyi fesih edebilmektedir. Bunun için hizmetin son ödeme tarihinin geçmemiş olması gerekir. Müşteri, sona eren sözleşme, iptal edilen hizmet ile ilgili herhangi bir şekilde bedel iadesi talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Plus Datacenter, her zaman sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Plus Datacenter’ın sözleşmeyi fesih etmesi, hizmeti durdurması durumunda Müşteri’ye peşin ödemiş olduğu ücretin sadece kalan kısmı iade edilecektir. Mücbir Sebep Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır. Ek olarak Warez yazılım kullanan, çalıntı sistemler kullanan müşteriler ilk etapta uyarılacak, uyarılar yanıtsız kalırsa hesapları silinecektir.

12. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ayrıca taraflar bu sözleşme kapsamında verdikleri adres ve email adresine yapılacak bildirimleri kabul eder; iletişim bilgilerinde olacak değişiklikleri karşı tarafa en geç 7 gün içinde bildirmeyi yüklenirler. Aksi takdirde sözleşme sırasında verilen adreslere yapılacak tebliğ yahut mail bildirimleri karşı tarafa ulaşmış sayılır.

Genel ve Ortak Özellikler

En Özel Web Hosting Hizmeti

Hızı Keşfedin

Plus Datacenter Verimerkezinde yer alan sunucular en son işlemci ve özelliklere sahip en iyi sunuculardır.

Üstün Network Yapısı

Plus Datacenter Verimerkezi sahip olduğu alt yapı ile Türkiye’nin Liderleri arasına girme yarışında en öndedir.

7/24 Sunucu İzleme

Plus Datacenter Verimerkezinde yer alan tüm sunucular 7/24 izlenmektedir. Bizimle güvendesiniz. Yanınızdayız.
99.9% Uptime Garantisi
Türkiye'nin En İyisi..
Kolay Yönetim Sistemi
Sizin İçin Özel Olarak Tasarlandı
Elit Teknik Destek
Bizim Bahanemiz Yok, Desteğimiz Var.
Plus Datacenter Web Hosting Wordpress Hosting
En İyi Sunucu Donanımları

Mükemmel Disk Deneyimi

Plus Datacenter Sunucuları minimal anlamda bile olsa en iyi donanımlardan oluşturulmuştur. Tüm sunucu disklerimiz Ultimate SSD şeklindedir ve performans garantilidir.

Samsung SSD 850 PRO Serisi

Tüm sunucularımız şu an için üretilen en iyi SSD olan Samsung SSD 850 Pro Serisi ile donatılmıştır.

Intel® Xeon® Processor E5-2630 v3

Tüm sunucularımız en kararlı işlemci olan Intel® Xeon® Processor E5-2630 v3 serisi ile aktifleştirilmiştir.
Türkiye'nin En İyi Altyapısı

Sağlam Altyapı, Güvenilir Hizmet

Plus Datacenter yurt içi ana internet erişimini Türk Telekom üzerinden sağlamakta olup, Türk Telekom MPLS omurgasına, 2 farklı santralden her birine 2 farklı ring bağlantı ile dört noktadan yedekli olarak bağlıdır.

Network

Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda 1Gbit bakır veya fiber, 10Gbit ve 40Gbit fiber port ile çift router üzerinden yedekli veya tek router üzerinden bağlantı sağlanabilmektedir.

Network Güvenliği

Network güvenliği için veri merkezi ağımızda farklı özelliklerde Firewall ve IPS donanımları bulunmaktadır. Ayrıca AR-GE ekibimizce geliştirilen ağ güvenliği sistemleri ile hosting sektörüne özel çözümleride üretebilmekteyiz.
Plus Datacenter Web Hosting Wordpress Hosting

Tier 2 Veri Merkezi

Plus Datacenter veri merkezi ANSI (American National Standards Institute) tarafından akredite edilmiş bir kuruluş olan Telecommunucations Industry Association’ın yayınladığı “TIA-942 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers`` standardı olan ``Tier 2 Seviyesi`` iletişim altyapısı ve sunucu odaları için asgari gereksinimlerini uygulamaktadır.

Ayrıca Plus Datacenter, Tier 2 seviyesi üzerinde bir yedekliliğe sahiptir. Bunlar N+1 konumlandırılmış Jeneratör, N+2 konumlandırılmış iklimlendirme ve UPS sistemlerini içermektedir.

Plus Datacenter Web Hosting Wordpress Hosting
Plus Datacenter Web Hosting Wordpress Hosting

.plusdatacenter her zaman en iyi hizmeti sunacağının garantisini vermektedir.

Bizi seçen tüm müşterilerimiz biliyor ki tüm personelimiz “müşteri ilişkileri yönetimi” konusunda sertifikalı ve deneyimli arkadaşlarımızdır.